Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jun 4, 2021

Betalingsområdet er i stadig utvikling; endrede forbruksvaner, pandemi, økt netthandel, PSD2 og Open Finance er noen av driverne bak.

I denne episoden har vi besøk av Georg Ramstad, som jobber med Open Banking i Mastercard (tidligere Nets). Vi diskuterer utfordringer og muligheter i dagens, og fremtidens bank-...


May 6, 2021

Bankbransjen er i konstant endring, og etter over et år med global pandemi er det trygt å fastslå at digitaliseringen har akselerert. I en stadig mer digital og mobil verden styrkes mobilbankens posisjon som forbrukernes foretrukne betjeningsflate.

I denne episoden presenterer vi ferske funn fra en kundeundersøkelse...


Mar 22, 2021

Etter noen innledende betraktninger om Clubhouse fokuserer vi hele denne episoden på forsikringsbransjen.
 
Sammen med bransje-ekspert Elisabeth Solberg diskuterer vi hva forsikringsbransjen er opptatt av. Vi løfter opp det vi synes er bra, prøver å forstå det som er vanskelig og lære av alt som skjer både...


Feb 3, 2021

Debatten omkring PSD2 pågår for fullt, både i bransjen og i media. Sammen med Camilla Berge Kamberg fra ZTL Payment Solution og Vegard Haveland i Tink diskuterer vi det som ligger bak de tabloide PSD2-overskriftene.
 
Vi ser på myndighetenes og bankenes rolle, og gir ris og ros for det som er gjort....


Jan 25, 2021

I denne episoden reflekterer vi over året vi har lagt bak oss, og tar med læringen herfra når vi titter inn i glasskulen for 2021. 

Hva er fremtiden til QR-koder? Hvordan har innovasjonstakten vært så langt i dette tiåret, og hva kan vi forvente i 2021? Vil vi se flere banksammenslåinger i 2021? Hva vil Open...