Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jun 16, 2022

Kampen om kundeflaten i SMB-segmentet er et tema vi har snakket mye om de siste årene. Grunnet store variasjoner i størrelse, næring og preferanser er dette et krevende marked å operere i. Ingen SMB'er er like, og med over 640 000 SMB'er i Norge er det liten tvil om at dette er et komplekst marked.
 
I denne...


Jun 1, 2022

Det er mange som ser til Sverige for å peke på de store fintech-suksessene. Men det er flere norske fintecher som opplever god vekst og har internasjonale planer. I denne episoden er fintech temaet, og vi diskuterer både utfordringer og muligheter for norske fintechs.
 
Vi har invitert Alf Gunnar Andersen, CEO i...


May 3, 2022

Det snakkes stadig om at flere og flere tjenester legges i skyen. I denne episoden snakker vi om skyteknologi og hvordan dette påvirker bank og forsikringsaktørene. Vi diskuterer hvilke muligheter som ligger i skyteknologi og hvorfor ikke banker og forsikringsselskaper allerede har migrert flere av sine tjenester...


Apr 7, 2022

Nesten ett år etter at det først ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken fikk DNB et endelig ja av Konkurranseklagenemda.
 
Vi diskuterer oppkjøpet og hvilke ringvirkninger dette vil gi i bankbransjen.
 
Samtidig snakker vi om Lunars planlagte oppkjøp av Instabank og Nordnet som lanserer boliglån for sine...


Apr 6, 2022

"Alle" snakker om at data nye oljen – men hvordan? I denne episoden har vi et faglig blikk på data generelt, men spesielt i en bank- og forsikringskontekst. Hvor langt har vi kommet, hvilke muligheter finnes det til å bli mer datadrevne, og hvilke utfordringer må vi ta hensyn til?

Gjester i denne episoden er Iteras...