Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jan 18, 2023

For mange nordmenn utgjør eiendom den største verdien. Forsikringsbransjen spiller en viktig rolle som sikkerhetsnett dersom skader oppstår i hjemmet. Men er rollen til forsikringsselskapene i ferd med å endre seg når det kommer til forsikring av hus og hytter, og hvordan vi både ivaretar og vedlikeholder egen...


Jan 5, 2023

I denne episoden reflekterer vi over året vi har lagt bak oss.

Fusjoner, oppkjøp, krypto, usikkert makrobilde og integrerte finanstjenester er blant temaene vi snakker om når vi oppsummerer finansåret 2022.

Med oss til å snakke om året som har gått har vi Petter Solerød som er analyseansvarlig bank i Cicero.


Dec 22, 2022


Dec 12, 2022

Vi fortsetter å sette fokus på mobilitetsutviklingen i forsikringsbransjen.

Det tradisjonelle forsikringsmarkedet blir utfordret fra flere hold og If er et av selskapene som har tatt en tydelig posisjon i denne utviklingen. Blant annet gjennom å være forsikringsleverandør for flere bildelingstjenester og nå nylig...


Dec 1, 2022

Tradisjonelt sett har nordmenn eid egen bil. Men når tall viser at gjennomsnittsbilen står stille 97 prosent av tiden, så er det åpenbart grobunn for nye former for bileierskap som både er mer effektive og ikke minst mer bærekraftige.

Måten vi eier og bruker bil på er i voldsom endring, og hele verdikjeden rundt...