Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Dec 2, 2020

Den første fintech-bølgen har lært oss at samarbeidsmodellen er den mest bærekraftige forretningsmodellen for å lykkes. I denne episoden har vi besøk av to fintech-selskaper som opplever suksess og sterk vekst på hver sin kant. Begge har en tydelig strategi om samarbeid; både med hverandre og med med...


Nov 24, 2020

Finansbransjen står midt i en bransjeglidning drevet frem av teknologiutvikling, PSD2 og endrede kundebehov. Ikke-finansielle aktører angriper attraktive deler av bankenes verdikjede og utfordrer deres eierskap til kunden. Leverandører av regnskaps- og økonomisystemer står sentralt i denne utviklingen.

I denne...


Nov 13, 2020

Folkefinansiering er lite i Norge, men vokser heldigvis raskt. I tillegg er dette et område hvor fintech-selskaper virkelig har lykkes med å utvikle innovative nye produkter og tjenester. Samtidig har aktørene funnet en posisjon som komplementerer bankenes markedstilbud.

I denne episoden har vi besøk av Linn Hoel...


Nov 2, 2020

I denne episoden har vi besøk av en av Norges fremste fintech-eksperter, Christoffer Hernæs, tidligere digitaldirektør i Sbanken.

Sammen diskuterer vi ufiltrert om siste nytt innen bankbransjen med fokus på temaer som filialnedleggelser, Vipps’ internasjonalisering, fintech-utviklingen og mye mer!


Sep 22, 2020

Redaksjonen bak Under lupen har samlet kloke tanker og gullkorn fra samtaler vi har hatt siste 12 måneder.

Hør blant annet Idar Kreutzer, Ole Erik Almlid, Kristin Halvorsen og Jan Erik Kjerpeseth reflektere rundt ledelse, bærekraft og finansbransjens posisjon før og etter Covid-19.

Vi kan garantere gode refleksjoner...