Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Apr 22, 2020

I denne episoden har vi besøk av noen av Norges fremste eksperter innen digitale valutaer og blockchain-teknologi.

Sammen med Torbjørn Bull Jensen fra Arcane Crypto og Lasse Meholm fra EY, ser vi forbi hypen rundt bitcoin og kryptovaluta, og utforsker muligheter og utfordringer for finansbransjen.

Denne episoden ble...


Apr 2, 2020

I denne episoden retter vi lupen mot et av temaene som står øverst på agendaen i styrerommene i de fleste banker – nemlig antihvitvasking (AML). Bankenes ansvar for å stoppe økonomisk kriminalitet blir stadig større. Og det brukes stadig mer ressurser på dette, samtidig som myndighetene de siste årene har...