Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Nov 24, 2020

Finansbransjen står midt i en bransjeglidning drevet frem av teknologiutvikling, PSD2 og endrede kundebehov. Ikke-finansielle aktører angriper attraktive deler av bankenes verdikjede og utfordrer deres eierskap til kunden. Leverandører av regnskaps- og økonomisystemer står sentralt i denne utviklingen.

I denne...


Nov 13, 2020

Folkefinansiering er lite i Norge, men vokser heldigvis raskt. I tillegg er dette et område hvor fintech-selskaper virkelig har lykkes med å utvikle innovative nye produkter og tjenester. Samtidig har aktørene funnet en posisjon som komplementerer bankenes markedstilbud.

I denne episoden har vi besøk av Linn Hoel...


Nov 2, 2020

I denne episoden har vi besøk av en av Norges fremste fintech-eksperter, Christoffer Hernæs, tidligere digitaldirektør i Sbanken.

Sammen diskuterer vi ufiltrert om siste nytt innen bankbransjen med fokus på temaer som filialnedleggelser, Vipps’ internasjonalisering, fintech-utviklingen og mye mer!