Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jan 25, 2021

I denne episoden reflekterer vi over året vi har lagt bak oss, og tar med læringen herfra når vi titter inn i glasskulen for 2021. 

Hva er fremtiden til QR-koder? Hvordan har innovasjonstakten vært så langt i dette tiåret, og hva kan vi forvente i 2021? Vil vi se flere banksammenslåinger i 2021? Hva vil Open...