Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Mar 22, 2021

Etter noen innledende betraktninger om Clubhouse fokuserer vi hele denne episoden på forsikringsbransjen.
 
Sammen med bransje-ekspert Elisabeth Solberg diskuterer vi hva forsikringsbransjen er opptatt av. Vi løfter opp det vi synes er bra, prøver å forstå det som er vanskelig og lære av alt som skjer både...