Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jan 5, 2022

Bankenes ansvar for å stoppe økonomisk kriminalitet er større enn noen gang. Og det brukes stadig mer ressurser på dette, ofte i form av menneskelig arbeidskraft i tidkrevende manuelle prosesser. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg.

I denne episoden har vi besøk av Paul Clandillon fra IBM, som er en av...