Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Apr 7, 2022

Nesten ett år etter at det først ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken fikk DNB et endelig ja av Konkurranseklagenemda.
 
Vi diskuterer oppkjøpet og hvilke ringvirkninger dette vil gi i bankbransjen.
 
Samtidig snakker vi om Lunars planlagte oppkjøp av Instabank og Nordnet som lanserer boliglån for sine...


Apr 6, 2022

"Alle" snakker om at data nye oljen – men hvordan? I denne episoden har vi et faglig blikk på data generelt, men spesielt i en bank- og forsikringskontekst. Hvor langt har vi kommet, hvilke muligheter finnes det til å bli mer datadrevne, og hvilke utfordringer må vi ta hensyn til?

Gjester i denne episoden er Iteras...