Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Nov 16, 2022

Rundt halvparten av nordmenn har plassert penger i aksjefond, og dette tallet har steget jevnt og trutt det siste året.

Kampen om nordmenns sparepenger er større enn noensinne. I starten av september kom nyheten om at Storebrand kjøper fintech-selskapet Kron. For å finne ut mer om oppkjøpet har vi invitert Heidi...


Nov 7, 2022

I 1929 var det 638 sparebanker i Norge. I dag har vi under 100. Vi har snakket om en fusjonsbølge som sakte men sikkert vil føre til at antall banker reduseres betydelig – men hvor mange banker er det bærekraftig å ha i Norge? Og hva gjør at vi tror vi fortsatt vil se mange medieoppslag om fusjoner rundt omkring...