Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Apr 2, 2020

I denne episoden retter vi lupen mot et av temaene som står øverst på agendaen i styrerommene i de fleste banker – nemlig antihvitvasking (AML). Bankenes ansvar for å stoppe økonomisk kriminalitet blir stadig større. Og det brukes stadig mer ressurser på dette, samtidig som myndighetene de siste årene har strammet inn regelverket betraktelig. De siste årene har vi blitt servert flere store hvitvaskingssaker der nordiske banker er involvert.

Vi har i denne episoden besøk av Henning Gravklev, som er administrerende direktør i Beaufort Solutions, et RegTech-selskap som jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Henning gir sine perspektiver på utfordringer, muligheter, samarbeid og konkurranse innenfor AML-område.