Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Feb 12, 2020

Betalingsområdet er i rivende utvikling. Hvem driver egentlig utvikling og dynamikk når det kommer til betaling i fysisk butikk - er det bankene, handelsnæringen eller andre?

I denne episoden har vi besøk av Kristian Bjørseth, Head of Payment & ID i Coop og Kristian Klavenes, CCO i Aera, som begge jobber med forretningsutvikling og teknologi på handelens premisser. Vi dykker ned i temaer som kopiering vs innovasjon, bransjesamarbeid, Open Banking og trusselen fra BigTechs.