Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Nov 17, 2021

Etter flere utsettelser har Konkurransetilsynet valgt å stoppe DNBs planlagte oppkjøp av Sbanken. Vi tar praten om veien videre for både Sbanken og DNB.

Kommer DNB til å anke avgjørelsen, eller kommer det andre banker på banen for å kjøpe Sbanken? Vi er enige om at siste ord ikke er sagt, og at Sbanken fortsatt vil være en het oppkjøpskandidat, enten oppkjøperen heter DNB eller ikke.