Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Apr 7, 2022

Nesten ett år etter at det først ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken fikk DNB et endelig ja av Konkurranseklagenemda.
 
Vi diskuterer oppkjøpet og hvilke ringvirkninger dette vil gi i bankbransjen.
 
Samtidig snakker vi om Lunars planlagte oppkjøp av Instabank og Nordnet som lanserer boliglån for sine kunder. Hvem sa at bankbransjen er kjedelig?