Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Sep 8, 2021

Under lupen er tilbake etter sommerferien og lanserer et nytt konsept ("Bransjenytt") der vi tar for oss ulike nyheter og trender innen bank og finans og diskuterer dette.
 
Denne gangen har vi diskutert Vipps sin sammenslåing med MobilePay og Pivo, samt hva vi tror om veien videre. I tillegg diskuterer vi DNBs mulige oppkjøp av Sbanken, hvor Konkurransetilsynet har varslet at de trenger mer tid for å vurdere.