Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Mar 30, 2023

Embedded finance, eller integrerte finanstjenester og produkter, har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene. Vi ser bilprodusenter som integrerer lån og forsikringsprodukter i sine kjøpesreiser, og vi ser betalingsaktører som gjør det mulig å kjøpe varer og få utsatt betaling.

Etter hvert som eksemplene blir flere har også kundene blitt mer bevisste, og en overgang til at flere finanstjenester og produkter blir integrert i eksisterende eller nye kjøpsreiser tror vi er uunngåelig.

Erlend Nitter-Hauge er Senior Strategic Partnership Manager i DNB og er gjest i dagens episode. Vi snakker om ulike eksempler på integrerte finanstjenester og diskuterer noen av utfordringene for å lykkes på dette området samt hvor raskt vi tror utviklingen vil gå i fremtiden.