Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Jan 18, 2023

For mange nordmenn utgjør eiendom den største verdien. Forsikringsbransjen spiller en viktig rolle som sikkerhetsnett dersom skader oppstår i hjemmet. Men er rollen til forsikringsselskapene i ferd med å endre seg når det kommer til forsikring av hus og hytter, og hvordan vi både ivaretar og vedlikeholder egen bolig?

Vi tror flere selskaper i fremtiden vil tilby verdiøkende tjenester som gjør det enklere for nordmenn å passe på sin mest verdifulle eiendel. Dette og mer er diskusjonspunkter når vi inviterer Rune Smådal og Karoline Høiby fra If til å snakke om eiendomsforsikring.