Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Mar 13, 2023

Den norske finansbransjen er i konstant endring, og kravene til finansaktørene blir stadig flere og vanskeligere å oppfylle. For å forstå utviklingen bransjen står overfor, bruker vi mye tid på å forstå driverne og trendene. Derfor har vi i Cicero og Itera laget en rapport om fem trender som former fremtidens finans. Rapporten kan lastes ned via Itera.no.

Til å utdype hva vi legger i de fem trendene, og hvordan vi ser utviklingen i finansbransjen fremover, har vi i denne episoden invitert Lasse Maugesten fra Itera og Petter Solerød fra Cicero Consulting til å dele sine perspektiver på utviklingen i bransjen.