Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Apr 6, 2022

"Alle" snakker om at data nye oljen – men hvordan? I denne episoden har vi et faglig blikk på data generelt, men spesielt i en bank- og forsikringskontekst. Hvor langt har vi kommet, hvilke muligheter finnes det til å bli mer datadrevne, og hvilke utfordringer må vi ta hensyn til?

Gjester i denne episoden er Iteras eksperter på fagfeltet Siren Tønnesen (leder for AI & analytics) og Andreas Almquist (leder for enheten Digital Advantage).