Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Feb 28, 2020

Rammebetingelsene innen bank & finans er i rivende utvikling. Hvilke endringer treffer bransjen, hva betyr disse i praksis og hvordan jobber Finans Norge med de store linjene?

I denne episoden har vi besøk av Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Vi snakker om temaer som risikoforståelse, bærekraft, etterlevelse vs. brukervennlighet og fremtidens kompetanse.