Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Nov 7, 2019

Nærmest alle nordmenn bruker nettbank, og 2 av 3 bruker mobilbank. Hva vil denne utviklingen bety for banker med et lokalt/fysisk fokus om noen tiår? Er det lettere å bygge tillit regionalt enn nasjonalt?

I denne episoden har vertene Stefan Astroza og Kristian Enger besøk av Marianne Wik Sætre (Direktør for innovasjon og digitale kanaler i Fana Sparebank), Atle Sivertsen (CEO i Finance Innovation) og Torvald Kvamme (Direktør for Bulder Bank).