Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Jun 16, 2020

Mens bankene forsøker å sluse SMBer inn i bankens grensesnitt, ønsker regnskapsleverandører på sin side å verdiøke tjenestespekteret ved å la kundene utføre banktjenester der de bruker mest tid – nemlig i regnskapssystemet.

I tillegg til dette jobber enkelte aktører med å smelte sammen elementer fra bank, regnskap og økonomistyring til et helt nytt grensesnitt. Her kommer fintech-selskapet Folio inn i bildet. Startstedet er en smart bankkonto som automatiserer regnskapsføringen, men ambisjonen er å lage et «finansielt operativsystem for små bedrifter». I denne episoden har vi besøk av daglig leder og gründer av Folio, Dag Olav Norem.