Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Jun 16, 2022

Kampen om kundeflaten i SMB-segmentet er et tema vi har snakket mye om de siste årene. Grunnet store variasjoner i størrelse, næring og preferanser er dette et krevende marked å operere i. Ingen SMB'er er like, og med over 640 000 SMB'er i Norge er det liten tvil om at dette er et komplekst marked.
 
I denne episoden har vi invitert Tom Lehrmann som er leder for digitale kanaler i corporate banking i DNB som gjest. Vi diskuterer både flatekampen som foregår, hva bankene må bli bedre på for å lykkes i SMB-segmentet og samfunnsoppdraget DNB og andre banker har ovenfor små og mellomstore bedrifter.