Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


May 6, 2021

Bankbransjen er i konstant endring, og etter over et år med global pandemi er det trygt å fastslå at digitaliseringen har akselerert. I en stadig mer digital og mobil verden styrkes mobilbankens posisjon som forbrukernes foretrukne betjeningsflate.

I denne episoden presenterer vi ferske funn fra en kundeundersøkelse rettet mot privatkunders holdning til mobilbanker og digital kundeadferd. Samtidig har vi testet 16 ulike mobilbanker og kåret Norges beste mobilbank. Episodens gjest er Petter Nybakk, analyseansvarlig bank i Cicero Consulting og redaktør av mobilbankrapporten

Vi har også besøk av Dag Olav Norem som er CEO i Folio, og som har lang erfaring med utvikling av digitale tjenester og «mobile first»-tankegang.