Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Jun 4, 2021

Betalingsområdet er i stadig utvikling; endrede forbruksvaner, pandemi, økt netthandel, PSD2 og Open Finance er noen av driverne bak.

I denne episoden har vi besøk av Georg Ramstad, som jobber med Open Banking i Mastercard (tidligere Nets). Vi diskuterer utfordringer og muligheter i dagens, og fremtidens bank- og betalingslandskap!