Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Feb 3, 2021

Debatten omkring PSD2 pågår for fullt, både i bransjen og i media. Sammen med Camilla Berge Kamberg fra ZTL Payment Solution og Vegard Haveland i Tink diskuterer vi det som ligger bak de tabloide PSD2-overskriftene.
 
Vi ser på myndighetenes og bankenes rolle, og gir ris og ros for det som er gjort. Vi diskuterer nye aktørers erfaringer og muligheter. Vi tenker høyt omkring den nasjonale utviklingen i lys av hva våre naboland får til og vi synser om PSD2-utviklingen de kommende år; med mer fokus på B2B-produkter, mer fokus på open finance, bransjeglidninger og en større europeisk konsolidering.
 
Gjør PSD2 at bankene blir usynlige eller enda mer relevante i fremtiden? Og hva betyr alt dette for oss som kunder?