Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Sep 10, 2020

Under lupen-gjengen feirer ett år som podcastere! I denne samleepisoden ser vi tilbake på hva som har blitt sagt om innovasjon i bank- og finansbransjen, og reflekterer rundt det. 

Har PSD2 muliggjort innovering slik mange spådde? Henger vi etter på innovasjon i Norge? Hva er innovasjon i praksis, og hva betyr det for sluttbrukeren? 

Bli med oss på en retrospektiv reise inn i podcast-arkivet vårt!