Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Jan 6, 2020

I denne episoden ser vi inn i glasskulen og diskuterer hva det nye tiåret vil by på for bank- og forsikringsbransjen.

Hvordan vil data brukes til å skape smartere finanstjenester? Vil Open Banking bli den nye standarden? Lykkes Vipps med QR-betaling i butikk? Blir BigTechs en reell trussel for aktører i Europa? Og vil vi se flere forsikringsselskaper som bruker sensorteknologi for å lage «smarte» forsikringsløsninger?

Med seg for å synse om nåtiden og spå om fremtiden har Kristian Enger og Stefan Astroza, besøk av Cicero-kolleger Elisabeth Solberg og Petter Nybakk.