Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Jan 5, 2023

I denne episoden reflekterer vi over året vi har lagt bak oss.

Fusjoner, oppkjøp, krypto, usikkert makrobilde og integrerte finanstjenester er blant temaene vi snakker om når vi oppsummerer finansåret 2022.

Med oss til å snakke om året som har gått har vi Petter Solerød som er analyseansvarlig bank i Cicero.