Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Jun 19, 2020

Fokuset på startups har økt betydelig de siste årene i Norge, men allikevel er det få som lykkes nasjonalt og internasjonalt. Mange påpeker at tilgang på kapital er en mangelvare etterhvert som selskapene vokser. Hva skal til for at flere norske startups tar det store steget opp?

I denne episoden har vi besøk av Rikke Eckhoff Høvding, tidligere NVCA-sjef og Christian Horn Hanssen fra Schibsted Growth Norge som gir sine perspektiver på hva som mangler i dagens situasjon, både fra startup- og investeringssiden.

NB: episoden er spilt inn under Futurebank-konferansen 2020 og før Korona-utbruddet.