Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jan 6, 2020

I denne episoden ser vi inn i glasskulen og diskuterer hva det nye tiåret vil by på for bank- og forsikringsbransjen.

Hvordan vil data brukes til å skape smartere finanstjenester? Vil Open Banking bli den nye standarden? Lykkes Vipps med QR-betaling i butikk? Blir BigTechs en reell trussel for aktører i Europa? Og...