Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Feb 28, 2020

Rammebetingelsene innen bank & finans er i rivende utvikling. Hvilke endringer treffer bransjen, hva betyr disse i praksis og hvordan jobber Finans Norge med de store linjene?

I denne episoden har vi besøk av Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Vi snakker om temaer som...


Feb 12, 2020

Betalingsområdet er i rivende utvikling. Hvem driver egentlig utvikling og dynamikk når det kommer til betaling i fysisk butikk - er det bankene, handelsnæringen eller andre?

I denne episoden har vi besøk av Kristian Bjørseth, Head of Payment & ID i Coop og Kristian Klavenes, CCO i Aera, som begge jobber...