Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jun 19, 2020

Fokuset på startups har økt betydelig de siste årene i Norge, men allikevel er det få som lykkes nasjonalt og internasjonalt. Mange påpeker at tilgang på kapital er en mangelvare etterhvert som selskapene vokser. Hva skal til for at flere norske startups tar det store steget opp?

I denne episoden har vi besøk av...


Jun 16, 2020

Mens bankene forsøker å sluse SMBer inn i bankens grensesnitt, ønsker regnskapsleverandører på sin side å verdiøke tjenestespekteret ved å la kundene utføre banktjenester der de bruker mest tid – nemlig i regnskapssystemet.

I tillegg til dette jobber enkelte aktører med å smelte sammen elementer fra bank,...