Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Feb 3, 2021

Debatten omkring PSD2 pågår for fullt, både i bransjen og i media. Sammen med Camilla Berge Kamberg fra ZTL Payment Solution og Vegard Haveland i Tink diskuterer vi det som ligger bak de tabloide PSD2-overskriftene.
 
Vi ser på myndighetenes og bankenes rolle, og gir ris og ros for det som er gjort....