Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Dec 22, 2022


Dec 12, 2022

Vi fortsetter å sette fokus på mobilitetsutviklingen i forsikringsbransjen.

Det tradisjonelle forsikringsmarkedet blir utfordret fra flere hold og If er et av selskapene som har tatt en tydelig posisjon i denne utviklingen. Blant annet gjennom å være forsikringsleverandør for flere bildelingstjenester og nå nylig...


Dec 1, 2022

Tradisjonelt sett har nordmenn eid egen bil. Men når tall viser at gjennomsnittsbilen står stille 97 prosent av tiden, så er det åpenbart grobunn for nye former for bileierskap som både er mer effektive og ikke minst mer bærekraftige.

Måten vi eier og bruker bil på er i voldsom endring, og hele verdikjeden rundt...


Nov 16, 2022

Rundt halvparten av nordmenn har plassert penger i aksjefond, og dette tallet har steget jevnt og trutt det siste året.

Kampen om nordmenns sparepenger er større enn noensinne. I starten av september kom nyheten om at Storebrand kjøper fintech-selskapet Kron. For å finne ut mer om oppkjøpet har vi invitert Heidi...


Nov 7, 2022

I 1929 var det 638 sparebanker i Norge. I dag har vi under 100. Vi har snakket om en fusjonsbølge som sakte men sikkert vil føre til at antall banker reduseres betydelig – men hvor mange banker er det bærekraftig å ha i Norge? Og hva gjør at vi tror vi fortsatt vil se mange medieoppslag om fusjoner rundt omkring...