Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

May 3, 2022

Det snakkes stadig om at flere og flere tjenester legges i skyen. I denne episoden snakker vi om skyteknologi og hvordan dette påvirker bank og forsikringsaktørene. Vi diskuterer hvilke muligheter som ligger i skyteknologi og hvorfor ikke banker og forsikringsselskaper allerede har migrert flere av sine tjenester...