Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jun 16, 2022

Kampen om kundeflaten i SMB-segmentet er et tema vi har snakket mye om de siste årene. Grunnet store variasjoner i størrelse, næring og preferanser er dette et krevende marked å operere i. Ingen SMB'er er like, og med over 640 000 SMB'er i Norge er det liten tvil om at dette er et komplekst marked.
 
I denne...


Jun 1, 2022

Det er mange som ser til Sverige for å peke på de store fintech-suksessene. Men det er flere norske fintecher som opplever god vekst og har internasjonale planer. I denne episoden er fintech temaet, og vi diskuterer både utfordringer og muligheter for norske fintechs.
 
Vi har invitert Alf Gunnar Andersen, CEO i...