Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Jan 18, 2023

For mange nordmenn utgjør eiendom den største verdien. Forsikringsbransjen spiller en viktig rolle som sikkerhetsnett dersom skader oppstår i hjemmet. Men er rollen til forsikringsselskapene i ferd med å endre seg når det kommer til forsikring av hus og hytter, og hvordan vi både ivaretar og vedlikeholder egen...


Jan 5, 2023

I denne episoden reflekterer vi over året vi har lagt bak oss.

Fusjoner, oppkjøp, krypto, usikkert makrobilde og integrerte finanstjenester er blant temaene vi snakker om når vi oppsummerer finansåret 2022.

Med oss til å snakke om året som har gått har vi Petter Solerød som er analyseansvarlig bank i Cicero.