Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Mar 24, 2020

I denne episoden setter vi lupen på bærekraft i bank & finansbransjen. Konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i Storebrand, Karin Greve-Isdahl, og leder for CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen, deler sine perspektiver på bærekraft generelt og finansbransjens perspektiver spesielt.
 
Vi diskuterer alt fra grønnvasking og flyskam til risikobetraktninger og fremtidshåp. Vi kan love en episode med nye perspektiver og garanterer at det ikke blir siste episode som tar for seg bærekraft som tema.