Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Dec 1, 2023

Utviklingen i bankbransjen akselerer stadig. I takt med økte kundeforventninger er bankene avhengig av å innovere smart for å klare å engasjere kundene på nye måter.

Vi har invitert Trond Inge Østbye, leder for Digital Banking i Nordea, til å blant annet snakke om hvordan Nordea jobber med innovasjon og hva vi tror blir viktig for å engasjere kundene i fremtiden. Samtidig røper Trond Inge hva Nordea jobber med av nye tjenester i mobilbanken. Dette og mer til diskuteres når digital innovasjon er temaet i denne episoden av Under lupen