Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Mar 5, 2020

Finans og teknologi går hånd i hånd. Hvilke perspektiver har Finans Norge og IKT Norge i lys av digitalisering av finansnæringen og hvordan jobber de hver for seg, og sammen?

I denne episoden har vi besøk av Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge og Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT Norge. Vi snakker om temaer som rammebetingelser for finans- og IT-næringen, bærekraft, regulatorisk sandkasse og eksport av fintech fra Norge.