Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Dec 2, 2020

Den første fintech-bølgen har lært oss at samarbeidsmodellen er den mest bærekraftige forretningsmodellen for å lykkes. I denne episoden har vi besøk av to fintech-selskaper som opplever suksess og sterk vekst på hver sin kant. Begge har en tydelig strategi om samarbeid; både med hverandre og med med veletablerte finanshus.

Sammen med Marit Rødevand som er sjef i AI-selskapet Strise og Geir Atle Bore som er sjef i crowdfundingselskapet FundingPartner snakker vi om samarbeidsklimaet i bransjen og diskuterer muligheter, utfordringer og ulike modeller når små selskaper samarbeider med store. Vi er enig om mye, men definitivt ikke alt!