Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Apr 20, 2023

I denne episoden får vi besøk av Brynjar Ellingsen, gründer og daglig leder i Fixrate. Fixrate tilbyr en digital markedsplass for store bankinnskudd som nesten 60 banker har tatt i bruk siden oppstarten i 2017. Vi snakker blant annet om hvordan Fixrate gikk fra idé til etablering, hvordan reisen så langt har vært og hva som blir fokusområdet fremover