Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Dec 1, 2022

Tradisjonelt sett har nordmenn eid egen bil. Men når tall viser at gjennomsnittsbilen står stille 97 prosent av tiden, så er det åpenbart grobunn for nye former for bileierskap som både er mer effektive og ikke minst mer bærekraftige.

Måten vi eier og bruker bil på er i voldsom endring, og hele verdikjeden rundt bil er gjenstand for en spennende dragkamp vi bare har sett starten på.

For å snakke om dette hyperaktuelle temaet har vi fått besøk av Hans Olav Engli, leder Partnersamarbeid i Fremtind og Petter Utengen, gründer og administrerende direktør i Fleks.