Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Dec 12, 2022

Vi fortsetter å sette fokus på mobilitetsutviklingen i forsikringsbransjen.

Det tradisjonelle forsikringsmarkedet blir utfordret fra flere hold og If er et av selskapene som har tatt en tydelig posisjon i denne utviklingen. Blant annet gjennom å være forsikringsleverandør for flere bildelingstjenester og nå nylig lansering av egen In-Car app.

Til å snakke om mobilitetsutviklingen generelt og hva If jobber med om dagen har vi invitert Caspar Hanneborg, leder Mobility Norge og Laurens Bijl, Nordisk leder for forretningsutvikling i Produkt Privat.