Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Feb 14, 2023

Flere banker har satt digitalisering og innovasjon høyt på sin strategiske agenda. Norske banker har kommet langt på sin digitaliseringsreise, men når vi snakker om innovasjon så er det fortsatt få eksempler på store innovasjoner i finansbransjen. Vi har likevel sett flere gode eksempler de siste årene på banker som er offensive i tankegangen og det eksperimenteres både med kryptovaluta og eiendommer i Metaverse, i tillegg til mer banknære innovasjoner.


Til å diskutere innovasjoner i stort, metaverse og mer til har vi invitert Yngvar Ugland, leder NewTechLab i DNB og Christer Løvaas, Head of Business Design i Itera.