Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Feb 6, 2023

Fra 1. januar 2023 er Finans Norge en landsforening i NHO. Samarbeidsmodellen i Norge har stått sterkt i Norge i mange år, og den står sentralt når NHO og Finans Norge nå samler krefter for å utvikle robuste strategier sammen med andre næringer i Norge. Omstilling, bærekraft og digitalisering er blant utfordringene og mulighetene vi må løse i fremtiden.

Til å snakke om dette har vi invitert adm.dir. i Finans Norge Idar Kreutzer og tidligere Under Lupen-vert Kristian Enger som nå er direktør for Strategi, medlem og virksomhetsstyring i NHO. Vi kan garantere en prat om alt fra de store visjoner til konkrete handlingsplaner!