Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Nov 24, 2020

Finansbransjen står midt i en bransjeglidning drevet frem av teknologiutvikling, PSD2 og endrede kundebehov. Ikke-finansielle aktører angriper attraktive deler av bankenes verdikjede og utfordrer deres eierskap til kunden. Leverandører av regnskaps- og økonomisystemer står sentralt i denne utviklingen.

I denne episoden har vi besøk av Stian Rustad, gründer av 24SevenOffice og Harald Dahl-Pedersen, administrerende direktør i Optin Bank. Vi snakker om hvorfor en ERP-leverandør kjøper seg inn i en bank, hvilke utfordringer de sammen ønsker å løse og hva vi kan forvente av bransjeglidningen mellom bank og regnskap i tiden som kommer. Her er nemlig ikke slaget om kunden ferdigkjempet!