Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Dec 8, 2023

Flere aktører i bank og forsikringsbransjen har de siste årene sett til samarbeid for å komplementere og utvikle egne produkter og tjenester. Hvordan finner aktørene sammen, og hva kjennetegner et vellykket samarbeid er blant spørsmålene vi stiller når samarbeid og innovasjon er dagens tema i Under lupen. 

Til å snakke om temaet har vi invitert Simen Engebretsen, Innovasjonssjef i Gjensidge og Christina Wiig, Head of Corporate Partnerships i Startuplab.