Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Nov 21, 2023

Med nesten 600 medarbeidere er SpareBank 1 Utvikling en helt sentralt del av utviklingen i SpareBank 1-alliansen. Det kreves stadig mer av bankene for å holde tritt med økte krav fra kunder, myndigheter og ulike tilsyn. Tett samarbeid er blant nøklene for å lykkes i en kompleks allianse med ulike behov.

Administrerende direktør Espen Kjølberg i SpareBank 1 Utvikling er gjest i dagens episode av Under lupen, og vil snakke om dette samt hvordan de jobber med teknologi, viktigheten av kryssfunksjonelle team og hvor bankbransjen er på vei. Episoden gir et innblikk i SpareBank 1 Utvikling og hvordan de jobber for å spille bankene i alliansen gode i møtet med kundene sine.