Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Sep 22, 2020

Redaksjonen bak Under lupen har samlet kloke tanker og gullkorn fra samtaler vi har hatt siste 12 måneder.

Hør blant annet Idar Kreutzer, Ole Erik Almlid, Kristin Halvorsen og Jan Erik Kjerpeseth reflektere rundt ledelse, bærekraft og finansbransjens posisjon før og etter Covid-19.

Vi kan garantere gode refleksjoner og interessante perspektiver!